154. 29 december 1906, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en persoonlijk aan de Vlaamse liberale volksvertegenwoordigers.
Liberaal Archief, "Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1907", in: Verslagen over den
toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1907 (57e jaar), Gent, Willemsfonds, 1908, pp. 40-41.