156. 22 januari 1908, aan de minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen Georges Helleputte.
Liberaal Archief, Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1908 (58e jaar), Gent, Willemsfonds, 1909, pp. 9-10.