157. 11 juli 1908, aan alle ministers.
Liberaal Archief, Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1908 (58e jaar), Gent, Willemsfonds, 1909, p. 10.