159. 5 februari 1909, aan de minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen Georges Helleputte.
Liberaal Archief, Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1909 (59e jaar), Gent, Willemsfonds, 1909, p. 9.