162. December 1909, aan koning Albert I.
Liberaal Archief, Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1910 (60e jaar), Gent, Willemsfonds, 1910, pp. 9-10.