163. 18 januari 1910, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Liberaal Archief, Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1910 (60e jaar), Gent, Willemsfonds, 1910, p. 10.