164. 15 juli 1910, aan de minister van Wetenschappen en Kunsten Edouard Descamps.
Liberaal Archief, Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1910 (60e jaar), Gent, Willemsfonds, 1910, pp. 11-12.