165. [Juli] 1910, aan de minister van Wetenschappen en Kunsten, Edouard Descamps of Franz Schollaert.
Liberaal Archief, Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1910 (60e jaar), Gent, Willemsfonds, 1910, pp. 12-13.