166. 31 oktober 1910, aan de minister van Wetenschappen en Kunsten Franz Schollaert.
Liberaal Archief, Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1911 (61e jaar), Gent, Willemsfonds, 1911, pp. 6-7.