167. 4 december 1910, aan de minister van Binnenlandse Zaken Paul Berryer.
Liberaal Archief, Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1911 (61e jaar), Gent, Willemsfonds, 1911, p. 8.