168. 8 februari 1911, aan de minister van Justitie Léon de Lantsheere.
Liberaal Archief, Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1911 (61e jaar), Gent, Willemsfonds, 1911, p. 10.