170. 18 december 1912, aan de minister van Posterijen en Telegrafen Paul Segers.
Liberaal Archief, Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1913 (63e jaar), Gent, Willemsfonds, 1913, p. 8.