171. 17 november 1913, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Liberaal Archief, Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur, Briefwisseling, Uitgaande stukken (12.2.49-50).